Jollyroom

Jollyroom är ett ganska nyetablerat bolag på den svenska marknaden, det startades år 2010 och är idag den ledande baby- och barnbutik på nätet i hela norden. Tillväxten sedan starten har varit stark och det håller i sig, idag är bolaget ett av de snabbast växande inom e-handel i hela Europa.

Huvudkontoret ligger i Göteborg och där finns det även flertalet lagerlokaler, kontor samt ett showroom dit kunder kan vända sig. I takt med att tillväxten har varit stor har även personalstyrkan ökat kraftigt sedan starten. Idag arbetar ca 450 stycken personer inom Jollyroom varav 300 av dessa arbetar på heltid.

  • 450 anställda
  • Huvudkontoret ligger i Göteborg

Marknadens största lager

Eftersom Jollyroom har ett mycket brett sortiment innebär det också att det krävs stora ytor för att kunna förvara och lagra alla varor som skall säljas. Bolaget har det största lagret på marknaden med en yta på ca 65 000 kvadratmeter, i detta gigantiska lager kan det lagras varor till ett värde på omkring 400 miljoner svenska kronor. Jollyroom har en stadig ekonomi vilket ger både anställda, partners och kunder en trygghet i att företaget inte kommer att gå i konkurs eller liknande. Målet med verksamheten är alltid att göra kunderna nöjda och hålla en hög nivå på både kundservice och varor.

Miljöfrågan har aldrig varit hetare än i dagsläget och Jollyroom arbetar ständigt för att vara en förebild för andra bolag i kampen om minskad miljöpåverkan. Eftersom bolaget är ledande på den nordiska e-handelsmarknaden inom diverse olika produkter är det viktigt att de tar sitt ansvar för en hållbar framtid. Ett av målen som bolaget har är att deras verksamhet skall vara hållbar i längden både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Arbetet för hållbarhet är en process som ständigt är i gång, år 2017 antog Jollyroom en miljöpolicy samt en uppförandekod för att försöka förbättra och förtydliga sitt miljöarbete.

Miljöpolicy

Verksamheten hos Jollyroom ska arbeta i för att samhället ska vara miljö- och klimatmässigt hållbart och detta vill de ska vara en naturlig del i alla medarbetares dagligt arbete inom bolaget. För att minska påverkan på miljön skall de arbeta för att dra ned på utsläpp vid de många transporterna. En annan punkt är att de vill sträva efter att minska energiförbrukningen i hela deras verksamhet. Ytterligare en punkt är att Jollyroom skall ha tydliga krav på miljöaspekter gentemot sina leverantörer och samarbetspartners. Utbudet av varor är idag stort och det pågår ständigt ett arbete hos Jollyroom att öka delen i sortimentet som tillverkas i hållbart material.

Uppförandekod

Startkravet hos Jollyroom är att deras uppförandekod skall följas och de ställer höga krav på sina leverantörer och partners att detta följs samt att de ständigt visar på förbättringar inom området. Ett krav som finns med i uppförandekoden är att leverantörer inte får dra nytta av tvångsarbete i någon form i deras produktion. Exempel på tvångsarbete är arbetare som arbetar från fängelse, slaveri, barnarbete eller människohandel. Jollyroom tillåter inte heller sina leverantörer att behålla sina anställdas identitetshandlingar av säkerhetsskäl. Arbetskraften hos de som producerar Jollyrooms varor skall inte vara yngre än 15 år, i vissa undantagsfall kan arbetaren vara 14 år beroende på lagstiftning i landet.

Utbud

Utbudet för dig som handlar är mycket stort, hos Jollyroom kan du hitta allt du behöver för både små och stora barn. Det finns mängder av leksaker, pyssel och prylar att välja bland och lika så kläder. Det finns också möjlighet att köpa varor som underlättar vardagen för dig som är förälder som exempelvis vagnar, bilstolar och liknande.

Loading